ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ METΡΟ ΑΤΕ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : HΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 13 & ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ 14671

ΚΛΑΔΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΦΜ :094114445

ΔΟΥ :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙA

 

IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ 2014